Neden Gül OSGB

OSGB hizmeti almak ile işverenin kendi bünyesindeki personeller arasından veya dışarıdan bireysel olarak işverenin kendi bünyesinde iş güvenliği uzmanı,işyeri hekimi,diğer sağlık personeli görevlendirmesi konusu 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile beraber ülkemizde popülerleşen bir kavram olan İş sağlığı ve güvenliği sektöründe çalışanların,hizmet alan işyeri sahiplerinin veya karar verici personellerin sık olarak karşılaştığı bir ikilemdir.
OSGB seçimindeki avantajları muhasebe,hizmet kalitesi,yükümlülük,denetim başlıkları altında inceleyebiliriz.
Muhasebe : iş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin istihdamından kaynaklanan kıdem ve ihbar tazminatı , yıllık izin ücreti, hastalık veya özel sebepli iş gücü kaybı gibi dolaylı yoldan oluşan giderler OSGB’ye aittir.
Hizmet kalitesi : işyerlerinde görevlendirilen iş sağlığı ve güvenliği profesyonelleri genel olarak birden fazla işyerinde hizmet verdiği için çok sayıdaki işletmenin çalışma şartlarını tecrübe eder ve sunduğu çözümler de buna bağlı olarak çeşitlilik ve uygulamada  kolaylık olarak müşteriye yansıyacağı gibi işletme körlüğünü de ortadan kaldırır.
Yükümlülük : işveren 6331 sayılı yasa gereği yükümlülüğünü devredemez ancak OSGB ile çalışması bu yükü paylaşması anlamına gelir çünkü OSGB tespit ve öneri ile ilgili hizmetleri eksiksiz sunacağını taahhüt eder.
Denetim : İş sağlığı ve güvenliği profesyoneli hizmetini almak maalesef günümüz şartlarında yeterli olmamaktadır.Buna ilaveten ; ilgili hizmetin doğru verildiğinin denetlenmesi de gerekmektedir.Bu noktada OSGB ; müşteriyle yaptığı sözleşmesi gereği hizmetini eksiksiz olarak ifa ettiğini yerinde veya arşiv bazında denetimle kontrol eder.
Çözüm Ortaklığı : Günümüzde bir konudaki hizmet bir başka konudaki hizmeti beraberinde getirmektedir.Bu durum da işletme sahiplerinin veya karar mekanizmasında rol oynayan çalışanların doğru hizmeti alma noktasında zorlanmasına sebep olmaktadır.Gül OSGB olarak iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri , iş hijyeni ölçümleri , periyodik kontroller , çevre ölçümleri , sağlık taramaları , eğitimler , mesleki eğitimler , danışmanlıklar konularında doğru çözümleri sizlere sunmaktayız..